Učitelj

Dobro došli u Blog za  Učitelje !

Vesna Mitrić, profesor razredne nastave

Multimedija

U tradicionalnoj nastavi dominira frontalni oblik rada sa
izraženom predavačkom funkcijom nastavnika što ne obezbeđuje dovoljnu
interakciju sa učenicima niti ostavlja  dovoljno vremena  za  samostalne
aktivnosti učenika u funkciji kvalitetnijeg ovladavanja nastavnim
sadržajima.  Nastava je, često, formalizovana, verbalizovana i neodvoljno
očigledna, što smanjuje trajnost znanja  i mogućnosti povezivanja teorije 
sa realnim životom. Tek u poslednjih  desetak godina sa masovnijim
korišćenjem računara u školama stvoreni su preduslovi  za kvalitetnije
inoviranje obrazovne tehnologije. Multimedijalni programi  kreirani za
personalne rečunare nude mogućnost kreiranja elektronskih udžbenika sa
tekstom, slikama, zvučnim animacijama i filmovima, tako da učenici mogu
samostalno da  napreduju u ovladavanju nastavnih sadržaja, da sevrate na
sadržaje koji im nisu dovoljno jasni, da dobijaju povratne i dodatne
informacije u skladu sa svojim  mogućnostima i interesovanjima.
Interaktivnost i kvalitet prezentovanih materijala uz korišćenje
multimedije i hiperteksta daje znatno bogatije sadržaje u poređenju sa
nastavnom koja se odvija u tradicionalnim učionicama.

Organizovati čas

Ne postoji univerzalni model vaspitno – obrazovnog rada sa decom mlađeg školskog uzrasta. Mnogi autori, koji se bave složenim metodičkim pitanjima, polaze od različitih teorijskih osnova i nude različita rešenja u pogledu izvođenja nastave pojedinih predmeta. Ako planiramo promene u obrazovanju, onda od vaspitača i učitelja očekujemo da budu stručnjaci koji promišljaju vlastitu praksu, koji su osposobljeni za istraživanje, za oblikovanje ciljeva, za realizaciju nastavnog procesa i za evaluaciju rezultata.